Най-изгодно днес:
Промоция! Транспарант от винил 39 лв.
Размер 1.20 x 0.80 м., дизайн в цената
Промоция! 100 PVC (VIP) карти за 149 лв.
Единична цена 1.49 лв. без ДДС на брой
ПРОМОЦИЯ!!! 100 флаера А6 за 29 лв.!!!
Двустранни, срок 2 дни, хартия 130 гр. хром/гланц
Етикети за вино, ракия за сватби, лична употреба, за подарък
Етикетите са като истински и остават страхотен спомен от сватбата, кръщенето
Промоция! Рекламни ароматизатори - 1000 бр., правоъгълни.
Пълноцветен двустранен печат цена 0,44 лв./бр. без ДДС
Лятна промоция! Печат върху фланелки.
Единична цена 0,75 лв./бр. без ДДС за 1 цвят.
Промоция! Ситопечат върху запалки 200 бр.
Единична цена 0,28 лв./бр. без ДДС за 1 цвят.
Промоция! Ситопечат върху керамични чаши.
Един цвят, 100 бр., цена 105 лв. без ДДС.

Чикаго

“БЪЛГАРСКИ НОВИНИ ОТ ЧИКАГО”
събота, 17 юли 2004, година 3, брой 2 (29)

Съдържание
Българите в Чикаго през 2003 година ... и след това
Предстоящи събития

БЪЛГАРИТЕ В ЧИКАГО ПРЕЗ 2003 ГОДИНА ... И СЛЕД ТОВА*

представени от Българо-Американска Асоциация

(последна актуализация 17 юли 2004)Наскоро българската общност в Чикаго навлезе в своята четиринадесет годишнина от петия период на българската имиграция в САЩ. Последните няколко години показаха стабилното присъствие на българския дух и традиции в този пъстър етнически град. Годините неусетно отминават, някой събития се забравят, но нашето присъствие в “нашия град” оставя трайни следи.

Целта на този материал е да се постави началото на анализ на развитието на българите в Чикаго през XXI век, да се отбележат някои актуални и типично български проблеми, да се маркират някои препоръчителни действия и посоки на развитие на нашата общност.

Настоящето изложение е един опит да се обхванат по-значимите български събития, които стават в Чикаго през 2003 година, както и да се характеризират някой процеси, които протичат в българската общност. Като първи аналитичен опит този материал не може да отрази прецизно състоянието на българската имиграция, но той ще бъде една мотивация за едни бъдещи по-пълни изследвания. Вероятно ще има редица събития и личности, които няма да бъдат обхванати, ще има някои данни, които ще бъдат приблизителни или дискусионни, ще има личности, които няма да бъдат съгласни с направения анализ и препоръки, но нека те възприемат този материал като един повод за периодична конструктивна дискусия в нашата общност.

За синтеза на настоящия материал са използувани главно събития, публикувани в излизащия в Чикаго български периодичен печат, радио, телевизия и интернет издания, както и някои индивидуални проучвания и анкети. Отразени са теми, които пряко засягат българската общност и/или се “консумират” от нея. По-слабо са отразени търговските субекти, които преобладаващо обслужват другите етнически общности или нямаме достатъчно данни за тях. Приоритет е даден на лицата, които са популярни в Чикаго и рекламират активно своята дейност в българските медии.

Състоянието на българската общност ще бъде разгледано в няколко раздела, а именно: Състав, бизнес, обществен живот, образование, култура, комуникации, анализи и препоръки.

1. Състав

1.1. Численост

Понастоящем в Чикаго живеят български имигранти от два имигрантски периода, а именно от т. н. от историците четвърти имигрантски период, известен още като “антикомунистически” (от 1944 до 1989 година) и пети имигрантски период, известен още като “миграционен” (след 1989 година).

Един от често вълнуващите ни въпроси е “Колко сме днес по численост българите в Чикаго”. Оказва се, че отговорът на този въпрос е труден. Съвсем ориентировъчно броя на българите в Чикаго и преградията му е между 25 000 и 50 000 души. Имигрантите от четвъртия период (първо поколение, т. е. родени в България и имигрирали в САЩ) понастоящем са останали между 50 и 300 души. Да се надяваме, че през следващите години ново формиращия се научен елит ще ни предложи по-конкретни цифри.

За нуждите на двуезичното образование в Чикаго преподавателката Боянка Иванова е изчислила за първи път в историята на българската имиграция предполагаемия брой на непълнолетните български имигранти. Тя приема хипотезата, че в Чикаго на всеки седми български имигрант един е на възраст под 18 години. Това означава, че броя на непълнолетните е между 3500 и 7000.

1.2. Състав на имигрантите по образование от България

Голяма част от имигрантите над 25 годишна възраст са със средно специално или висше образование, което са получили в България. В града са пристигнали около 50 лекари, над 20 от които практикуват в американски здравни заведения и над 20 зъболекари, от които практикуват двама. Над 200 души са със средно медицинско образование. Инженерният състав е също многоброен - може би над 1000 са машинните, строителните и електро инженерите. Българските програмисти тук са над 100 души. Много силно е присъствието на икономистите - над 300 души. Архитектите са над 15, една трета от които са практикуващи. Забелязва се и значително наличие на български художници, те са над 50. Богата е палитрата на хуманитарните дисциплини - филолози, историци, социолози, прависти, философи и др. Броят на учителите в колежите и училищата е над 30. Открояват се със своята дисциплина и бившите военнослужещи: един полковник от Генералния щаб на Българската армия, един командир на ескадрила и удостоен със званието “Най-добър летец на Република България”, един подполковник от МВР и други. Летците са около 10, от които двама продължават да летят. В “запаса” са преминали и двама бивши дипломати от екипа на Министерството на външните работи. Тук са и няколко бивши и няколко практикуващи професори и доктори на науката. Юристите са над 30 души, от които практикуващи са около 10. Състава на музикантите е също богат - само бившите музиканти от симфоничните оркестри са над 10 души, от които 6 са практикуващи понастоящем. Много силно се чувства присъствието на журналисти, писатели, поети. Актьорите от Националната академията за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) са над 10 души. Възпитаниците на Националната спортна академия (НСА) са около 10. Футболистите, професионалисти и аматьори, са над 100. За съжаление само около 5% от имигрантите продължават да практикуват българските си професии.

1.3. Статут

По отношение на статута си българските имигранти могат да се групират в четири групи. Лицата със статут на американски граждани са около 30% от имигрантите в Чикаго, постоянно живеещите с т. н. “зелена карта” са над 40 %, с работни или и студентски визи са над 15 %, с туристически визи и без легитимен статут са около 15 %.

1.4. Социален състав

В социално отношение българските имигранти сравнително бързо преминават от категорията “живеещи над социалния минимум” (годишна заплата над $ 20 000) към категорията “условна средна класа” (между $ 50 000 и 100 000). Над “средната класа” (над $ 100 000) може би живеят около 5% от българите.

2. Бизнес

От съществено значение за живота на българските имигранти е наличието на постоянни приходи за съществуването им. Ще разгледаме развитието на българските имигранти в три основни бизнес сфери: Услуги, производство и търговия. В сферата на услугите работят над 90% от имигрантите, в търговията около 5% и в производството под 5%. По отношение притежанието на средствата за производство българите могат да се разделят на лица със собствен бизнес (т. н. бизнесмени) които са под 1% и наети лица (т. н. работници и служители), които са над 90%. Около 10% от имигрантите едновременно работят и в двете групи.

2.1. Услуги

2.1.1. Собствен бизнес

Ще изложим схематично най-популярните услуги, които българите предлагат в Чикаго.

Правни услуги: Цветелина Бойновска - имиграционно право, семейно право и сделки с недвижимо имущество, Антоанета Авреска - имиграционно право и други.

Нотариални услуги: “M&R Boouueeping Service Inc.”, Български културно-информационен център “Родина” и други.

Данъчни услуги: “Tomislav Services”, “Starck & Company”, “M&R Boouueeping Service Inc.” и други.

Информационни технологии: “Интелисофт” е популярна компания (www.iicii.com). Тя участвува в престижното световното изложение за подизпълнители на софтуерни продукти, състояло се от 16 до 18 септември в Ню Йорк. Компанията предлага софтуерни разработки, уеб саитове, реклама и други компютърни услуги. На уеб сайта на вестник “България 21 век”, компанията поддържа информация за “Българския бизнес в Чикаго”.

Компютърни услуги: “BULAM” е фирма за софтуерни и хардуерни продукти.

Телевизионни услуги: “NT Electronics” и други

Журналисти: Климент Величков, Симеон Гаспаров (USA 1997) и други.

Архитектурни услуги: “Рада” и други.

Образователни услуги: Курсове по английски език за начинаещи има в БПЦ “Света София”. Курсове по английски език за напреднали се провеждат от професор Стефанов и други.

Преводачески услуги: “Ятаган”, “Ралица Коумс” и други.

Медицински услуги: Самостоятелни офиси имат д-р Виолета Симов, д-р Йоана и Данаил Ватеви, д-р Георги Флеминг (USA 1970), “Първи български стоматологичен офис в Чикаго” на семейство Апостолови и други. Веселин Вълчев е специализирал в алтернативни методи за лечение.

Консултантските услуги: Тези услуги са най-слабо застъпени в Чикаго. Засега тази функция се осъществява от Български Научен Център (БНЦ), Българо-Американска Асоциация (БАА), “M&R Boouueeping Service Inc.” и други.

Музикални услуги: Оркестър “Изгрев” е постоянен спътник на българските тържества. Популярна е и рок групата “Елит”. Тази година се сформира струнно трио “Прециз”. Специално ще отбележим и известния в Чикаго български уличен китарист “Васко от София” и други.

Туристически агенции: “ИнтерБалкан”, “Вега травел” и други. Екскурзии до Вашингтон, Ню Йорк, Ниагарския водопад и други забележителности в Америка се организират от “Светла”.

Ресторанти: “Мариос кафе”, “Сливен”, “Кафе Пловдив”, “Мама мия”, “Чикаго бай найт”, “Флорида”, “Ариана”, “Сарпинос” и други;

Авторемонтни услуги: “American Group Service”, “Dimo’s Auto”, “Пълдин”, “Лимо Лубе” и други.

Транспортни услуги: “KG Bros. Transport Inc.”, “Nick’’s Transportation” и други.

Спедиторски услуги: “Polina service”, Културно-информационен център “Родина” и други.

Строителни услуги: “Kadis Construction Inc.”, “Христов”, “Шавулев” и други.

Покупко-продажба на недвижима собственост: “Anchor realty”, “Starck & Company и др.

Генеалогични услуги. Тази дейност се осъществява от Български научен център и включва родови изследвания с материална и идеална цел, идентификация на законните наследници на движима и недвижима собственост, възстановяване на прекъснати връзки между семейства и т. н. (E-mail: brc_chicago@hotmail.com).

Обслужване на деца и възрастни лица: Агенция “Елена” и други.

Агенции за намиране на работа: Агенция “Бонка Николов”, Eagle Staffing Co. и други.

Професионален астролог: “Гита”.

2.1.2. Работници и служители

Банково дело. В сферата на банковия и инвестиционен сектор българите навлизат плахо. В “Bank One” работят двама българи, като най-често цитираното име е Румяна Божилова.

Българи, които могат да съдействуват за отпускане на кредити за движимо или недвижимо имущество са: Ед Чилиян (работещ в Chase Manhattan Mortgage Corporation), Красимира Атанасова, Валентин Георгиев (работещ в Countrywide, Ваня Борисова, Димитър Димитров, Катя Величкова, Светозар Момчилов и други.

Финансови посредници: За трансфер на финанси до България се грижат “Български културен център”, Хем Русев, Културно-информационен център “Родина” и други.

Правни услуги: Специалист по право на интелектуалната собственост е Огнян Беремски (работещ в McAndrews, Held & Malloy, Ltd.), Антон Антонов е дистрибутор на предплатени юридически услуги и др.

Застрахователни услуги: Дана Димитрова, Малина Грозданова и други.

Фармацевти: Дима Маринова и други.

Агенти по недвижима собственост: Това е един бизнес сегмент, в който масово навлизат българи. Популярни лица са Милена Харалампиева, Инна Тодорова, Светла Колева, Димитър Петков, Русен Русев, Ваня Борисова, Диана Генчева, Гергана Филипов, Андрей и Антон Митеви, Яна Костова, Дамян Искрев, Елена Тишевишка, Александрина Базарова, Бистра Христова, Катя Величкова, Румен Чорбаджиев, Илияна Делчева и др.

Продавачи: В магазините с български стоки работят често наши сънароднички, които са известни с малките си имена Мария, Розита и други.

Колбасарство: Иван Рашков (USA 1997) и други.

Хазартен бизнес: Една рядка професия – крупие, е също “окупирана” от наши сънародници в плаващите игрални домове в Илинойс.

2.2.Производство:

Музикални инструменти: “Соло класик” на семейство Райковски.

2.3.Търговия

Търговци на дребно: Магазините “София”, “Balkan Flavor” и други.

Търговци на едро: U&G COMMERCE, SIKON INTERNATIONAL, USB CORPORATION, BULGARAMER VINO IMPEX и други.

3.Обществен живот

3.1.Организации.

В Чикаго съществуват няколко формални и неформални дружества, движения и организации, повечето от които са “Субекти с идеална цел”.

Доайен в Чикаго е “Българския национален фронт”, образуван на 24.12.1947 година.

“Българо-Американска медицинска асоциация” съществува от 2000 година. Неин президент е д-р Михаил Николов (USA 1992).

“Български научен център” се появи след 15.09.2001 г. Основоположници са проф. д-р Трендафил Митев и проф. д-р Никола Чаракчиев (USA 1999).

“Българо-Американска асоциация - Чикаго” (БАА) е създадена на 5.1.2002 година.

Основната мисия на БАА е ускорено, безконфликтно и надеждно приобщаване на българските имигранти към американските стандарти на живот. БАА се състои от две направления: Експертно и Изпълнително. Лицата, участвуващи в Експертното направление се наричат Членове на БАА. Лицата участвуващи в Изпълнителното направление са Служители на БАА. Клиенти на БАА са лицата, ползуващи услугите на БАА. Главен орган на БАА е Общото събрание. БАА се ръководи от пет членен Борд на директорите. Годишното отчетно събрание на БАА се проведе на 6.12.2003 г. Президент на асоциацията и касиер е Цветелина Бойновска (USA 1992), вицепрезидент и секретар е Никола Чаракчиев (USA 1999), а Галина Калчева (USA 1994), Климент Величков (USA 2001) и Николай Узунов (USA 1996) са членове на Борда на директорите. Ръководител на отдел “Медии” е Климент Величков, на отдел “Култура” - Кина Бъговска (USA 2000), на “Образование и просвета” - Боянка Иванова (USA 1995), на “Информационни технологии” - Жасмина Панайотов, на “Медицина” д-р Виолета Симова (USA 1972) и т. н. През тази година към асоциацията се създаде звено за услуги. БАА подготви честването в Чикаго на “Сто години българо-американски дипломатически отношения”.

“Българска футболна федерация - Чикаго” е създадена през 2002 година. Неин президент е Динко Динев.

Организацията на актьорите “Апостоли” се образува през април 2002 година. Режисьор на сдружението е Цвета Дончева (USA 1990).

“Българо-Американски съвет” е формиран в края на 2002 година. Президент е Стоян Стоев.

Съществува и женско дружество към БПЦ “Света София” с ръководители Роза Грегори и Диана Данева.

3.2. Духовен живот

В Чикаго има четири български църкви: БПС “Света София” със свещеници протойерей Грую Цонков и дякон Стоян Стоянов, БПЦ “Свети Иван Рилски Чудотворец” със свещеноиконом Валентин Ноцков и протойерей Божидар Димов, БЕЦ “Нов живот” с главен пастор Николай Василев и административен и хвалебствен пастор Станимир Танев и БЕЦ “Слово, вяра и живот” с пастор Росен Спасов. Българите от Югозападна България посещават и македонската православна църква “Свети Кирил и Методи”.

Българските църкви в Чикаго са отворени за молитва всеки ден. През време на неделните служби църквите се посещават общо от над 700 души. Максималното посещение е било през времетраенето на Великденските празници, когато православните църкви са били посетени общо от над 6000 души.

От 18 до 20 юли БПЦ “Света София” беше домакин на XXVIII годишна конференция на българския източен православен диоцес в САЩ, Канада и Австралия под ръководството на негово Високопреосвещенство митрополит Йосиф.

В църквите се извършват редовно сватби и кръщаване на новородени. Отец Валентин Ноцков кръсти детето на мобилизираната Марина Пинто преди заминаването й за войната в Ирак.

3.3. Медии

Българските медии в Чикаго са най-динамично развиващият се сектор в българската общност. За да се анализира тяхната дейност е необходимо да се направи кратък исторически преглед на тяхното развитие. В най-новото време, през 2001 година, в Чикаго беше създаден един професионално списван седмичник – “България”, който само за няколко месеца стана най-голямото българско периодично издание, появило се някога в чужбина. Вестникът достигна 40 страници и изигра важна роля за по-нататъшното развитие на медиите сред най-голямата българска общност извън границите на страната. В издателския съвет влизаха Динко Динев, Хамид Русев, Лина Кърк и Светлозар Момчилов. Главен редактор беше Климент Величков. След известно време изданието се раздели на два вестника. Хамид Русев остана като основен стълб на запазилия 32-те си страници “България”, излизащ сега и под управлението на Лина Кърк и редакторския труд на Ружа Димова. Динко Динев, Климент Величков, Кина Баговска и др. се отделиха и създадоха вестник “България 21 век”. По-късно Динко Динев се оттегли от издателската дейност, а екипът на “България 21 век”, започна да издава едновременно с това и една по-спортна разновидност – вестник “Старт BG”. Така, заедно с по-стария “Чикаго Гайд” – двуседмично издание на Стоян Борисов, преименувано неотдавна в “All you need”, вестниците станаха четири. Но скоро журналисти от екипите на вестник “България” създадоха още две издания. Ани Ваяр започна да списва първото луксозно, макар и само от 16 страници, списание “Пътят”, а Ана Русева – двуседмичният бизнес вестникът “Chicago BulNews”, със страници и на английски език. Специалистът по недвижими имоти Стоян Стоев също издава двуседмичник “Български форум”, орган на “Българо-Американски съвет”. Най-новият вестник е литературния двуседмичник “Златорог” на поета Йордан Ганчовски. Продължава да излиза, започнатото още през 1987 година издание, “Чикагска Хроника” на Димитър Етимов.

Телевизионното предаване “Алеко” се излъчва двучасово всяка неделя. Главени продуценти са братя Стефан и Спас Димитрови.

Българското радио “България” е с продуцент известната журналистка Елена Цанева. Българското интернет радио се управлява от Стоян Борисов.

В Чикаго, посредством сателитния канал “TV Bulgaria”, се предлага и връзка с Българската телевизия. По този случай на 25 ноември в “Кафе Флорида” се състоя първата презентация. Във вестник “България 21 век” от началото на месец декември се публикува седмичната програма на “TV Bulgaria” и “Главните Новини” - съвместен бюлетин на “B21&Start и TV Bulgaria”.

Периодично се появяват по Интернет “Български новини от Чикаго”, издавани от БАА с редактор Никола Чаракчиев. С чикагски адрес е регистриран и уеб сайт на “BgClub” (www.BgClub.info), който може би е единствения специализиран център за български имигрантски новини от цял свят.

На международния пети терминал на чикагското летище “O’Hare” полезна дейност осъществява журналистическият екип на вестник “България 21 век” с ръководител Валентин Рударски, който посреща и отразява българското “нашествие” в нашия град. През 2003 година в Чикаго се появиха и няколко светски хроникьора, по конкретно Граф Хаджи, И. Б. и други.

Вестниците “България”, “България 21 век” и “Старт” имат свои издания и в Интернет (www.bulgaria-weekly.com, www.bulgaria21.com).

3.4. Спорт

Спортните страсти на българите са много разнообразни. Интерес се проявява към популярните спортове в България: футбол, художествена гимнастика, волейбол, баскетбол и други.

Най-развит е футболът. В чикагските аматьорски дивизии играят три отбора: “Балкан 1” (футболисти над 30 години), “Балкан 2” (футболисти от всички възрасти) и “Славия” (футболисти над 30 години). Президент на “Балкан” е Динко Динев, а треньор - Илия Цицков, възпитаник на НСА. Президент и играещ спонсор на “Славия” е Ричард Денизов. Треньор на отбора е Красимир Иванов-Къната.

Тази година отборът на “Балкан 2” се класира на второ място в А група и догодина преминава в “Mayor” лигата. Отбора на “Славия” се класира на първо място в Б група и спечели купата на “North West suburban division” за футболисти над 30 години, като постигна голова разлика в първенството 104:10. Съществува и детско-юношески футболен отбор. В Чикаго има и професионални школи по футбол. Някой български имигранти вече заплащат по $ 2000 годишно, за да могат техните деца да тренират футбол. Много популярен треньор е бившия национален състезател от ЦСКА Цветан Йончев.

На 30 август се състоя футболна среща на сборния отбор “Кугарс” на Майк Минковски, състоящ се от имигранти - ветерани от 70-те години на миналия век и отбора на “Славия” състоящ се от новодошли имигранти. Срещата между “Кугарс” и “Славия” завърши с резултат 3:4. Радващи и много впечатляващи са изявите на младия талант от школата на “Ботев” (Пловдив) Пламен Памуков. Бившият капитан на детския отбор на “Ботев”, вече 17 годишен, е титуляр в отбора на своето училище и в юношеския отбор на “Мариус”.

Чикаго разполага с няколко хиляди спортни терени. Мачове се играят денонощно. Известният футболен съдия Валентин Рударски е спечелил популярност и престиж и е поставил своеобразен световен рекорд - за едно денонощие е “свирил” на осем мача на турнир за младежи. Друг популярен съдия е Йордан Ничев. През месец март на Чикаго гостува президентът на българската професионална футболна лига Валентин Михов, който беше посрещнат и изпратен при отпътуването си от специалния български екип на летище O’Hare.

В града ни съществуват и две школи по карате, които се ръководят от Ангел Петров. Популярен спорт е гимнастиката. Известен треньор по художествена гимнастика е Елена Цанева. Българите редовно участвуват в чикагския маратон, в който всяка година “ бягат” над 40 000 души. Диамантен меч в своята категория по “Боди-билдинг” (културизъм) спечели българина Стоил Стоилов, бивш европейски шампион. Българите от “второто поколение имигранти” са едни от най-добрите хокейни играчи в Чикаго. Шампиони в своята възрастова група са Патрик и Браян Батлар, внуци на д-р Виолета Симов.

Тенисът на маса е развит спорт, а един от най-добрите треньори е също българин. Българин спечели и първо място по тенис на маса в световните ветерански игри. В шаха също имаме преднина. Тук живее един от най-добрите български шахматисти - Димитър Стаматов.

Тази година българи изпратиха специално поздравително писмо до Мохамед Али по случай рождения му ден.

3.5. Отдих

През летния период в чикагския Шилер парк се провеждат традиционно български пикници. Тази година БПЦ “Свети Иван Рилски Чудотворец” проведе своя първи пикник на 8 юни 2003. Вторият пикник се състоя на 17 август. На него присъствуваха над 1000 имигранти. БПЦ “Света София” проведе два пикника –Петровденски и на 31 август. На нашите тържества често идват българи от съседния щат Уискансин. За първи път на 3 август българите присъстваха на “Интер-пикник” в който участвуваха около 50 000 души.

През месец март спедиторската агенция “Полина сървър” проведе томбола, която беше посрещната с голям интерес.

Коледно тържество се проведе на 23 декември в БПЦ “Свети Иван Рилски-Чудотворец” и БПЦ “Света София”.

Новата 2004 година се чувстваше в българските ресторанти “Кафе Пловдив” с танцьорката Тити, оркестър “Балканци” и DJ Златко. В салоните на БПЦ “Света София” и БПЦ “Свети Иван Рилски-Чудотворец” също се празнува Новогодишна вечер. “Chicago by Night” е ангажирал DJ Кики за празничната вечер.

3.6. Чествания

На 23 януари беше показан филмът “Оптимистите”, една история за спасяване на българските евреи от Холакоста. Режисьори на филма са Джаки и Лиза Комфорти. На прожекцията присъствува извънредния и пълномощен посланик на Република България в САЩ Елена Поптодорова.

В БПЦ “Свети Иван Рилски-Чудотворец” беше тържествено отбелязан денят на освобождението 3 март. През март в училище “Кенеди” в Шилер парк под ръководството на българския двуезичен учител Таня Дишева беше честван празника на “Българската мартеница”. На 8 март в БПЦ “Света София” се състоя бал по случай празника на жената и същевременно с това беше отбелязан петгодишен юбилей на българското радиопредаване “България” с водещ Елена Цанева. Грандиозен осмо мартенски бал организира и Стоян Динев и Даниела Димитрова с участието на Шкумбата. Със специално тържество беше отбелязана първата година от създаването на театралната формация “Апостоли”. Воскресение Христово беше празнувано масово и тържествено на 26 април. Тази нощ хиляди българи осветяваха Чикаго с пламъка на своите свещи.

На 11 май в БПЦ “Света София” пред паметника на Кирил и Методи, построен с даренията на Димитър Етимов и съмишленикът му Алекс Николов, се състоя честване на Светите славянски братя. Денят на българската култура и славянска писменост беше тържествено отбелязан с празнична вечер и вечеринка в БПЦ “Свети Иван Рилски Чудотворец”.

На 21 септември 2003 година на празника на “Вяра, надежда и любов” се чества храмовия празник на БПЦ “Света София”, на които присъства и Негово Високопреосвещенство митрополит Йосиф. На 18 и 19 октомври се състоя храмовия празник на църква “Свети Иван Рилски - Чудотворец”. Празненството уважиха със своето присъствие Негово Високопреосвещенство архиепископ Кирил и Нейно Височество княгиня Мария-Луиза.

Денят на благодарността беше чествувана тази година на 27.11.2003 г. в БПЦ “Света София” и на други популярни български места.

Българо-Американската Асоциация, съвместно с Посолството на Република България в САЩ, тържествено честваха в Чикаго “Сто години Българо-Американски дипломатически отношения” на 6 декември в “TZ студио и галерия” към офиса на адвокат Цветелина Бойновска”. На тържеството присъстваха извънредния и пълномощен посланик на Република България в САЩ г-жа Елена Поптодорова, българския консул във Вашингтон г-н Любомир Грънчаров, ковчежника на община Кук и кандидата за сенатор г-жа Мария Папас, отговорника за етническите медии и общества Пат Михалски, множество български имигранти от четири щата, американски гости и други. По случай тържеството се състоя и първата в историята на българската имиграция в Чикаго пресконференция, на която присъстваха много журналисти и общественици. Интерес представляваше и специалната изложба, посветена на стоте години дипломатически отношения.

3.7. Благотворителна дейност

В Чикаго постепенно се развива материално и нематериално спонсорство. За подпомагане на нуждаещите се за лечение Беата Хриско, Лора Ранкова, Серафим Стаменов и други беше създадена подходяща организация.

По инициатива на Георги Иванов беше събран 1 тон багаж за България включващ над 5000 броя дрехи, обувки и играчки. Дрехите се съхраняваха в сервиза на Краси Куртев, превоз предоставиха Пиринка Агликин, Иван Патайотов и Динко Пачов. Към благотворителната акция се включиха д-р Аврам Аврамов, Мими и Никола Арнаудови, отците от българските църкви и много български имигранти.

Благотворителен бал в БПЦ “Света София” се състоя тази година на 24 май. Отец дякон Стоян Стоянов откри специален фонд за изграждане на църковна камбанария на новата църква. Българският летец Иван Петров, Сашо Агликин и Христо Христов подариха общо над 100 книги на БПЦ “Свети Иван Рилски Чудотворец”.

Откри се призив към родолюбивите хисарчани да окажат помощ за реставриране на православния храм “Свети Пантелемон” в Хисара.

3.8. Награди, отличия, благодарности

И тази година беше щедра откъм награждаване на изявени българи в Чикаго. Нашият световно популярен сънародник Шефкет Чападжиев получи награда от Международната асоциация по миграция.

Митрополит Йосиф награди със специални грамоти от “Борда на директорите” Христо Иванов, Димитър Тикатов, Илия Консулов за заслуги при изграждането и развитие на БПЦ “Света София”. Специални благодарности бяха изказани и към строителя Христо Шопов, построил църква “Света София”.

Нашият съгражданин Йордан Ганчовски беше отличен в Ню Йорк с престижната награда на международното сдружение на поетите.

Почетни награди на Американската администрация в областта Кук за “Принос при интегрирането на българската общност с американската общност” получиха над 20 български институции и личности от Чикаго.

Адриана Александрова (ученичка от “L. A. Buldlong”) спечели първо място с портрета “Симеон Велики” в конкурса “България в моите очи” на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ). Ще припомним, че през 2002 година тя спечели конкурс на същата агенция за публикацията й в “Литературен форум”.

С почетния медал “Сто години Българо-Американски дипломатически отношения” Министерството на външните работи на Република България награди: БПЦ “Света София”, БПЦ “Свети Иван Рилски Чудотворец”, доктор Виолета Симов, Шевкет Чападжиев, Хамид Русев и Александър Дърводелски.

4. Образование

4.1. Образование

В Чикаго продължава успешно да функционира официално откритата от Министерството на образованието в САЩ и първа в имигрантската ни история двуезична програма. Тази програма стартира през 1997 година в училище “L. A. Buldlong”. Първоначално българчетата тук са 20, през 2001 година те са 80, а днес са 50. Техен учител оттогава до сега е Боянка Иванова. През 2000 година се откри двуезична програма и в района на Шилер парк към държавното училище “Кенеди” с учителка Таня Димова. Поради съсредоточаването на все повече българи в този район днес четири учителки преподават двуезична програма в местните училища.

В Чикаго към БПЦ “Света София” и БПЦ “Свети Иван Рилски Чудотворец” функционират български училища. Ще припомним, че през 2002 година на мястото на старите неделни училища се сформираха лицензионни български училища. Учебната организация в тези училища включва пълен норматив от учебни часове, съгласно изискванията на българското “Министерство на образованието и науката” (МОН) по роден език, литература, история и география, водени от висококвалифицирани български учители. Получените свидетелства за завършен клас са с печат на МОН и са валидни за продължаване на образованието в България.

Учебната година в Чикаго започна традиционно на първи септември. В училището към БПЦ “Свети Иван Рилски-Чудотворец” се учат 80 деца от 1 до 7 клас, които са обучавани от 9 учителки. Тук се провежда и “Въведителен курс по вероучение”. В училището към БПЦ “Света София” се учат 38 деца от 1 до 8 клас. Всяка събота в църквата се провежда курс по английски език за начинаещи.

Българските ученици участваха в обявения от Американската историческа асоциация “Исторически преглед на имиграцията в щата Илинойс” с три изследователски проекта, които получиха много добра оценка, а именно: “История на българските православни църкви в САЩ и църква “Света София” в Чикаго” “История на българския периодичен печат, издаван в САЩ и щата Илинойс” и “Живот и работа на първите български имигранти в щата Илинойс”.

Групата по образование разработи “История и приноси на българската имиграция за американската култура в Чикаго”. На тази тема беше организирана и изложба на материали събрани от учениците Явор Михайлов, Лили Христова, Боряна Марчева, Силвия Иванова от класа на Боянка Иванова.

Оказана беше методична помощ на българските деца при участието им в образователни прояви и конкурси. Издаден е специален сборник с български детски творби: стихове, разкази и рисунки на деца от двуезичната българска програма в училище “L. A. Budlong”. Децата на имигрантите участвуваха в конкурса за рисунка, обявен от вестник “България 21 век”.

4.2. Просвета

В Чикаго периодично се провеждаха дискусионни форуми под мотото “БАА в помощ на българските имигранти”. В “TZ студио и галерия” бяха проведени семинари на тема: Българското информационно обслужване в Чикаго (22.3.2004), Адаптацията на имигранта (27.6.2003), Българите в Чикаго-2003 (27.9.2003) и други. В българските църкви се състояха три дискусионни форума: “Някой данъчни проблеми в САЩ” (в БЕЦ “Нов живот” на 8.2.2003), “Здравното застраховане в САЩ” (в БПЦ “Света София” на 1.3.2003) и “Правни проблеми на българските имигранти” (в БПЦ “Свети Иван Рилски Чудотворец” на 13.4.2003).

Отец Божидар Димов публикува специален материал на тема “Какво е нужно да знаем за благоговейното поведение в православния храм”.

Българските ученици също активно се включват в просветния живот на имигрантите. В периодичният печат излязоха материалите: “Начало на българския периодичен печат в Северна Америка” от Боряна Марчева, “Когато българите дойдоха в Илинойс” от Явор Михайлов. В края на годината се появиха “Генеалогия за българи-поглед от САЩ”, Българо-Американската Асоциация през 2003 година” и други.

В българската преса често се публикуват практични образователни статии. Над 150 са изключително полезните материали в рубриката “Разговори с доктор Флеминг”, особено за хора без медицинско осигуряване. Доктор Флеминг започна да сътрудничи на вестниците “България” и “България 21 век” още при старта на тези издания и до сега не е пропуснал нито една седмица. В същите вестници, с помощта на своите български съпруги, сътрудничат американските адвокати Джон Кърнс и Питър Знеймар, които помагат много с информация и съвети на нашите имигранти. Интересни са статиите на Стоян Стоев в редактирания от него вестник “Български форум” като: “Основни неща, които трябва да знаете за банкрута”, “Пенсионирането.Един много важен въпрос”, “Пет наистина неприятни данъчни изненади”, “Кога не трябва да предявяваме претенция?”, “Нови тенденции на пазара на имотите” и други.

4.3. Наука

Българският научен център е първото българско научно звено в Чикаго. В началото на годината той проведе конкурс за най-значимите събития в “най-българския” американски град през 2002 година. През тази година БНЦ осъществи и активна генеалогична дейност, като възстанови прекъснатите родови връзки между семейството на Джон Денков от Ню Мексико с род Дянкови от Шумен, на семейства Гладкови от Канада с род Гладкови от Троян, на род Брезови от Силистра със семейства Брезови от Юта и други.

За първи път тази година в БНЦ започна депозирането на имигрантски мемориални материали и документи от петия период на българската имиграция в САЩ. Своите спомени за началото на имигрантския си живот предадоха семейство Стоянови, Иванови и други. БНЦ разполага и с добра библиотека, специализирана в областта на българската имиграция в САЩ и Канада. Тази година като даренията постъпиха книгите “Прокудените” от Елена Стателова и Василка Танкова, “Стопанския живот на българската имиграция в САЩ” от Гита Йовчева, “Интервюта с Иван Дочев”, многотомните издания на историка-политолог професор Спас Райкин, “История на българската имиграция в Северна Америка-поглед отвътре” от доктор Иван Гаджев, “Works of Bulgarian Emigrants” от д-р Георги Паприков и други.

5.Култура

5.1. Ансамбли

На всяко по-голямо тържество в Чикаго танцува детския фолклорен състав “Българче” при БПЦ “Свети Иван Рилски-Чудотворец” с хореограф Гергана Чинчинова и акордеонист Атанас Димитров. Съществува и танцова трупа към училище “L. A. Budlong” с ръководител Боянка Иванова и танцова група към училище “Кенеди” с ръководител Таня Дишева. Курсове по народни танци се провеждат в БПЦ “Свети Иван Рилски - Чудотворец” с ръководители Ирина и Тодор Гочеви.

5.2. Музика

Оркестър “Изгрев” е най-популярния български оркестър. На 1 март се състоя концерт на Поли Паскова. Лили Иванова изнесе концерт на 9 май в “Мариос кафе”. През юли в Чикаго гостува Тоника Димитрова. Тя пя в “Кафе Флорида” и “Кафе Ариана”. “Феномените на ритъма” бяха представени с кларнетиста Иво Папазов, Нешко Нешев - акордеон, Калин Кирилов - китара, Юрий Юнаков-саксофон, Салиф Али - барабани, Карол Силверман - вокал. Добре се представи и родопския колос в музиката Никола Найденов. На 11 юли в БПЦ “Света София” се състоя концерт на акордеониста Иван Милев. По случай Рождество Христово на 21 декември в БЕЦ “Слово, вяра и живот” се състоя концерт на солиста Румен Арнаудов.

На 20 декември в БПЦ “Свети Иван Рилски-Чудотворец” се състоя концерт на български квартет в състав: Красимира Иванова – виола, Руми Петрова – виола, Калин Иванов – чело и Елена Антимова – пиано ­.

5.3. Театър

В края на месец януари в БПЦ “Света София” гостува артистката Стоянка Мутафова в спектакъла “Госпожа стихийно бедствие”. В него участваха и а
Порталът за имоти на Варна imotdnes.com
SPEED компютри