Най-изгодно днес:
Промоция! Транспарант от винил 39 лв.
Размер 1.20 x 0.80 м., дизайн в цената
Промоция! 100 PVC (VIP) карти за 149 лв.
Единична цена 1.49 лв. без ДДС на брой
ПРОМОЦИЯ!!! 100 флаера А6 за 29 лв.!!!
Двустранни, срок 2 дни, хартия 130 гр. хром/гланц
Етикети за вино, ракия за сватби, лична употреба, за подарък
Етикетите са като истински и остават страхотен спомен от сватбата, кръщенето
Промоция! Рекламни ароматизатори - 1000 бр., правоъгълни.
Пълноцветен двустранен печат цена 0,44 лв./бр. без ДДС
Лятна промоция! Печат върху фланелки.
Единична цена 0,75 лв./бр. без ДДС за 1 цвят.
Промоция! Ситопечат върху запалки 200 бр.
Единична цена 0,28 лв./бр. без ДДС за 1 цвят.
Промоция! Ситопечат върху керамични чаши.
Един цвят, 100 бр., цена 105 лв. без ДДС.

ПАТЕНТОВАНЕ

Как се регистрира патент?
Регистрацията на патент в България трябва да бъде извършена чрез заявка дo Българското Патентно Ведомство, съобразно Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти, утвърдена от Председателя на Патентното ведомство в България със заповед № 220/09.08.2002Основните стъпки, които трябва да предприемете, са следните:
1. Проучване за патентна чистота: прегледайте внимателно официалните патентни регистри и бази данни за да се уверите, че същият (или подобен) патент не е вече счетен за законно притежание на друго лице.
2. Попълване на формуляр за заявка за регистриране на патент и изпращане на формуляра с препоръчана поща до Българското Патентно Ведомство, заедно с квитанция за платена регистрационна такса.За да осъществите успешно необходимите проучвания и преценки, съпътстващи процеса на регистрация, е препоръчително да използвате съдействието на консултант по въпростите на интелектуалната собственост.След получаване на изпратената от вас заявка за патент, експерти в Българското Патентно Ведомство ще оценят вашата кандидатура съгласно критериите специфицирани в Наредбата за патентите....Ако вследствие на експертизата няма възражения към вашата заявка, ще полуите регистрация на патент на ваше име с период на валидност една година след датата на подаване на заявката.
Регистрацията на патент може да бъде възобновявана всяка година.Регистрацията на патент чрез Българското Патентно Ведомство е валидна само за територията на България.
За да регистрирате вашия патент и в други страни, трябва да предприемете отделна процедура, кандидатствайки в съответните национални и международни организации, а именно:

    Подаване на заявка до националното патентно ведомство на страната в която искате да регистрирате патент;
    Подаване на заявка до Европейското Патентно Ведомство за регистриране на патент с валидност в цялата европейска общност, съобразно приетата Еврпейска Патентна Конвенция.
    Подаване на заявка до Международната Организация по Интелектуална Собственост за регистриране на международен патент, съобразно приетите международни споразумения.
Порталът за имоти на Варна imotdnes.com
SPEED компютри